آزمایشگاه

آزمایشگاه سلامت صنعت مهر وابسته به اداره استاندارد در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد . این آزمایشگاه دارای گواهی تایید صلاحیت از اداره استاندارد می باشد . آزمایشگاه سلامت صنعت مهر وابسته به شرکت صنایع غذایی پارس شهد خراسان بوده و همراه با به بهره برداری رسیدن شرکت پارس شهد در سال ۱۳۹۵ به این کارخانه منتقل گردید تا ضمن انجام همکاری با اداره استاندارد مسئولیت بخش کنترل کیفیت کارخانه را نیز عهده دار باشد . آزمایشگاه علاوه بر انجام آزمون نمونه های ارسالی از اداره استاندارد در دامنه تخصصی خود ، کنترل خط تولید ، آزمون های حین تولید و آزمون های شیمیایی و میکروبی مرتبط با محصولات تولیدی شرکت پارس شهد خراسان را با حساسیت ویژه ای به انجام می رساند ، که این امر به سبب توجه خاص به کیفیت محصولات تولیدی کارخانه می باشد.